Projecte d'investigació al jaciment talaiòtic de Cornia Nou

ASSOCIACIÓ ARQUEOLOGIA I PATRIMONI
 

  
 
LLoc:
Poblat talaiòtic de Cornia Nou.

Responsables del projecte:


Equip:
Directors: Lluís Plantalamor, Antoni Ferrer, Montserrat Anglada i Damià Ramis.
Equip d’excavació: Peter Hochsieder, Guy de Mulder i Herlinde Borms.
Sedimentologia: Carlos Verdasco.
Datacions C14: Mark Van Strydonckv.
Antropologia: Thaïs Fadrique.
Estudis pol·línics: Yolanda LLergo.
Estudis de fitòlits: Marta Portillo.
Carpologia: Llorenç Picornell.
Malacologia: Josep Quintana.
Arqueozoologia: Damià Ramis.

Objectius científics:
Des del 2008, la investigació en el jaciment arqueològic de Cornia Nou s’ha centrat en el sector oest del poblat on s’hi troba el gran talaiot i  l’edifici adossat a la seva cara sud.
L’excavació de la part superior del talaiot permetrà establir si aquest i l’edifici van estar en funcionament de forma simultània i si formen part d’un mateix complex a nivell funcional. És necessari tenir en compte, en aquest sentit, que la funció dels talaiots menorquins constitueix encara un tema poc clar.

L’excavació del talaiot oest permetrà conèixer amb exactitud la forma i dimensions de les estructures que s’hi observen actualment a la part superior, sense descartar la possibilitat que apareguin accessos a cambres situades a nivells inferiors. L'obertura que s’observa a la base del costat est del talaiot condueix fins a una escala que connecta amb la part superior.
L’estudi dels materials i l’anàlisi de les dades recollides durant l’excavació permetrà, tal vegada, una aproximació a les activitats realitzades al talaiot, fet que permetrà proposar una funció específica pels talaiots amb característiques similars a les d’aquest edifici.

Resultats obtinguts:
L’excavació de l’edifici sud adossat al talaiot oest de Cornia Nou ha permès constatar que l’edifici va constituir, segurament, un centre de transformació i emmagatzematge de productes agrícoles, en el context d’una comunitat amb un sistema productiu centralitzat. La hipòtesi que es planteja, a partir d’aquestes dades, és que el grup humà que va construir i utilitzar l’edifici sud presentava ja una certa estratificació social. En aquest sentit, l’acumulació d’eines i productes a l’edifici sud hauria permès que alguns sectors de la comunitat s’apropiessin de la gestió dels excedents alimentaris, que no es redistribuirien de forma igualitària entre els membres del grup. El control que aquesta èlit exerciria sobre la força de treball es veuria reflectit i justificat en la monumentalitat arquitectònica del complex.

Per altra banda, les pròximes tasques d’excavació al talaiot oest permetran complementar les dades obtingudes amb l’anterior projecte a l’edifici sud. Les datacions radiocarbòniques realitzades fins ara indiquen que l’edifici excavat ja estava en ús en un moment indeterminat de l’interval que es situa ca. 1100-900 BC. Donat que aquest edifici s’adossa al talaiot oest, el moment de construcció del talaiot s’ha de situar també en aquest interval o en un moment anterior.

Durant el 2007-2008 els treballs d’excavació es van concentrar al talaiot est va permetre conèixer la seva estructura interna, les estructures adossades a la cara nord així com dues cisternes connectades entre ells per l’interior. S’ha interpretat que la seva funció original fos de porta fortificada d’entrada al poblat de Cornia Nou. Per altra banda es va poder documentar la llarga seqüència cronològica d’ocupació (entre el s. II aC fins a l’època contemporània).

Entitats que ho promouen:
Associació Arqueologia i patrimoni 

 
Enllaços relacionats
Museu de Menorca
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS