Projecte d'excavació al poblat talaiòtic de Torralba d’en Salort

TORRALBA D’EN SALORT ARCHAEOLOGY RESEARCH PROJECT

 
LLoc:
Poblat talaiòtic de Torralba d’en Salort

Responsables del projecte:


Equip:
 • Directors:
Sra. Cristina Bravo
Sra. Irene Riudavets
Sr. Gerard Remolins
 • Arqueòlegs tècnics: 

Sr. Antoni FERRER
Sra. Maria José LEÓN
Sr. Adrián CASTRO

 • Investigadors responsables d’estudis especialitzats:

Ceràmica romana: Sra. Cristina BRAVO
Ceràmica indígena i materials importats protohistòrics: Sra. Irene RIUDAVETS, Sra. María José LEÓN i Sr. Antoni FERRER
Planimetria, documentació gràfica i programari: Sr. Gerard REMOLINS
Dibuix i digitalització de ceràmica: Sra. Cristina BRAVO i Sra. Irene RIUDAVETS
Materials lítics i dibuix de ceràmica: Sr. Antoni FERRER
Arqueozoologia: Dr. Alejandro VALENZUELA
Antropologia física: Sra. Elena SINTES
Restauració de materials i estructures: Sr. Bernat BURGAYA i Sra. Margalida MUNAR
Datacions radiocarbòniques: Dr. Mark Van StrydonckObjectius científics:

Després de tres dècades sense la realització d’excavacions arqueològiques a Torralba, aquest nou projecte té la finalitat de poder oferir dades sobre el poblat de Torralba d’en Salort que, per extensió, ens donarà més informació sobre la resta d’assentaments talaiòtics. A més a més, sent Torralba un dels jaciments inclosos dins la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial per la UNESCO, l’equip considera cabdal la realització de tasques de recerca arqueològica que puguin contribuir al seu coneixement, adequació i millora.

Aquestes primeres intervencions a Torralba se centren a la zona immediatament exterior al recinte de taula, l’interior del qual ja va ser excavat entre els anys 70 i 80 del segle XX i sent el monument més destacat del poblat, per tal d’entendre com funcionava aquest espai fora de l’edifici sacre del poblat. Els objectius principals inclouen: 

 • Avançar en el coneixement de la societat d’època talaiòtica i del talaiòtic final i de les seves comunitats humanes.

 • Obtenir dades que ens permetin dotar de temporalitat i funcionalitat les àrees sota intervenció per entendre la seva evolució així com de les comunitats que donaren ús a aquests espais al llarg del temps.

 • Obtenir dades que ens permetin entendre la relació espacial entre les estructures ja excavades de la zona (recinte de taula i talaiot petit) i determinar els canvis estructurals efectuats durant la construcció del recinte de taula, posterior a la del talaiot.

 • Determinar la presència de possibles materials relacionats amb les pràctiques efectuades dins el recinte de taula que podrien haver-se dipositat fora del mateix i, en cas de documentar-los, estudiar les raons d’aquesta localització externa.

 • Reforçar la importància espacial del recinte de taula dins el poblat mitjançant l’excavació de l’exterior de la façana, possibilitant la descoberta de la totalitat de l’alçada de la cara externa del mur perimetral. Aquesta rellevància espacial també contempla la remoció d’elements moderns i d’elements desplaçats, eliminant d’aquesta manera un obstacle visual que dificulta la interpretació d’aquest espai.

 • Fer que la visita al jaciment sigui més comprensible i fàcil per part del públic general.Resultats obtinguts:

La primera campanya d’excavacions es va desenvolupar a final de 2018, quan l’equip va centrar les tasques a l’espai exterior de la façana del recinte de taula amb la intenció, per una banda, de recollir dades d’interès sobre l’ús d’aquest espai que hi ha immediatament fora de l’edifici i, per l’altra, de retornar al recinte de taula la imatge original sense elements addicionals que n’obstaculitzessin la vista tant des de fora com des de dins, a més de facilitar l’accessibilitat per a tots els visitants.
Així, es van dur a terme, principalment, dues tasques:

 • Retirada d’un tram de paret seca moderna localitzat davant la façana del recinte de taula.
 • Excavació de l’espai de fora de la façana un cop retirada la paret seca.


Després de la retirada de la paret seca (exclusivament del tram de 18 metres que ocultava la façana del recinte de taula) es va excavar la part exterior de la façana del recinte, la qual cosa va permetre documentar elements inèdits fins aleshores en aquests espais, ja que ha estat la primera vegada que s’ha dut a terme una excavació centrada en l’espai immediat, fora d’un recinte de taula.
Gràcies a això, es va localitzar un paviment empedrat original que condueix a l’entrada del recinte, una llar de foc adossada a la façana i un monòlit just al costat, que es recolza també a la façana.
Una altra troballa inesperada la van protagonitzar dos sitjots, un a cada banda de la façana. Aquests dos elements van ser objecte de la intervenció de 2019, quan es van excavar i documentar en la seva totalitat.
Pel que fa al material arqueològic recuperat als nivells de davant la façana, destaca la gran quantitat de restes d’àmfores, sobretot d’origen ebusità i grecoitàliques del sud d’Itàlia, juntament amb restes de fauna. Per contra, dins un dels sitjots va aparèixer ceràmica exclusivament d’origen local, fet que fa pensar que aquest va ser segellat i, per tant, va perdre l’ús original com a cisterna abans de l’arribada de materials d’importació, en algun moment del talaiòtic inicial.
Un cop finalitzada la intervenció centrada en el recinte de taula, el projecte s’ha expandit, i la campanya de 2020 s’ha centrat en la realització d’una planimetria inicial acurada del talaiot gran i de la part sud de la zona que l’envolta. En campanyes futures, s’espera continuar excavant aquesta àrea central del poblat, per poder documentar els possibles edificis, estructures i materials que sens dubte proporcionaran nova informació sobre les diferents fases d’ocupació del poblat de Torralba d’en Salort.Entitats que ho promouen:

Associació d’Amics de Torralba
NURARQ SC
Fundació Illes Balears 
Activitats relacionades
 
11
Ago
Cada dimarts (en castellà) i dijous (en anglès) de juliol, agost i setembre. 
 
20
Jul
Una activitat que combina l’astronomia i l’arqueologia per a tots els públics…No us la perdeu!
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS