Oberta la convocatòria dels ajuts per a la investigació i conservació del patrimoni històric de Menorca 2022

ImatgeEl Consell Insular de Menorca ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts per a la realització d’accions que millorin el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial de Menorca. Les sis línies d’ajuts previstes sumen un total de 250.000 euros. El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les sis línies d’ajuts tenen, en cada cas, els objectes i finalitats següents:

  • Línia 1. Restauracions de béns del patrimoni històric
L'objecte dels ajuts és afavorir la restauració i rehabilitació de béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric de Menorca.

La finalitat d'aquestes ajudes és aturar la seva desaparició i contribuir a una millor conservació d'aquest patrimoni, i en els supòsits de béns que no disposin d'una declaració com a bé d'interès cultural (BIC) o com a bé catalogat, a potenciar aquesta declaració i l'enriquiment del Registre de BIC o del Catàleg insular del patrimoni històric quan es valori que tenen prou rellevància o significació per promoure la seva protecció singular.
 
  • Línia 2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques
L'objecte de les ajudes és donar suport econòmic a les intervencions arqueològiques i paleontològiques en jaciments de l'àmbit territorial de Menorca i als treballs de laboratori lligats a aquestes intervencions. Els treballs de laboratori corresponents a intervencions acabades, però que es trobin encara dins el termini de presentació de la memòria científica, també entren dins aquesta línia d'ajuts. Els treballs vinculats a la finalització de les memòries d'excavació que no formin part d'excavacions en curs i que hagin esgotat el termini de presentació de la memòria científica no es poden presentar a aquesta línia d'ajuts.

La finalitat d'aquestes ajudes és ampliar i estimular la investigació de moments cronològics per a la qual es necessita el concurs de la metodologia arqueològica, i així procurar l'enriquiment del coneixement i la difusió del seu valor.
 
  • Línia 3. Investigacions de tipus històric
L'objecte de les ajudes és finançar programes d'investigació i de millora de gestió dels béns del patrimoni de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, militar històric, historicoindustrial, antropològic i etnològic.

La finalitat és contribuir al millor coneixement del passat de l'illa de Menorca, i a la protecció i a la millora de la gestió i la difusió dels seus béns del patrimoni històric, inclòs el patrimoni cultural immaterial.
 
  • Línia 4. Publicacions científiques
L'objecte de les ajudes és finançar la publicació i l'edició dels resultats de projectes d'investigació de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, militar històric, historicoindustrial, antropològic i etnològic ja realitzats, així com els treballs d'elaboració de resultats per a la seva publicació o edició.

La finalitat és contribuir a difondre i posicionar, dins l'àmbit acadèmic estatal i internacional, els projectes de recerca sobre el passat de l'illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i la protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial així com sobre el patrimoni cultural immaterial.
 
  • Línia 5. Organització i realització de jornades i activitats de difusió
L'objecte de les ajudes és finançar l'organització de jornades i activitats de difusió de tema històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, militar històric, historicoindustrial, antropològic i etnològic que es duguin a terme durant l'anualitat en què sigui vigent la convocatòria.

La finalitat és contribuir a difondre i divulgar els nous coneixements sobre el passat de l'illa de Menorca, especialment sobre la prehistòria i protohistòria, en el context de la candidatura de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.

L'objecte de les ajudes és donar suport a les accions que organitzin els portadors del patrimoni cultural immaterial, entesos com les comunitats, els grups, les entitats o les persones que treballen per la salvaguarda de tot o d'alguna manifestació en concret del patrimoni cultural immaterial de Menorca, encaminades a la difusió d'aquest patrimoni i a la salvaguarda dels elements en risc.

La finalitat és assegurar la transmissió generacional dels coneixements i les tècniques relacionades amb el PCI de Menorca, i especialment de les manifestacions que estiguin en major risc de desaparició.
 
  • Línia 6. Accions de salvaguarda, coneixement i difusió del patrimoni cultural immaterial
L'objecte de les ajudes és donar suport a les accions que organitzin els portadors del patrimoni cultural immaterial, entesos com les comunitats, els grups, les entitats o les persones que treballen per la salvaguarda de tota o d'alguna manifestació en concret del patrimoni cultural immaterial de Menorca, encaminades a la difusió d'aquest patrimoni i a la salvaguarda dels elements en risc.

La finalitat és assegurar la transmissió generacional dels coneixements i les tècniques relacionades amb el PCI de Menorca, i especialment de les manifestacions que estiguin en major risc de desaparició. Per a més informació sobre aquesta línia, contactar amb Pilar Vinent: pilar.vinent@cime.es.

Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria són els següents:
Línia 1. Restauracions: 10.000 euros
Línia 2. Intervencions: 14.000 euros
Línia 3. Investigacions: es concediran ajuts per un import màxim de 5.500 euros cada un.
Línia 4. Publicacions: 5.000 euros per a publicacions monogràfiques o reculls d'articles i 1.500 euros per articles en revistes científiques
Línia 5. Jornades i activitats de difusió del patrimoni històric: 5.000 euros
Línia 6. Accions de salvaguarda, coneixement i difusió del patrimoni cultural immaterial: 2.500 euros

 
Enllaços relacionats
BOIB 17 març
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS