La naveta de Torrellisar, documentada en un projecte de vídeo en 3D

El nou vídeo de la naveta funerària de Torrellisar Vell en 3D ja està disponible al canal de YouTube de Menorca Talaiòtica. Elaborat per l'arqueòleg i especialista en documentació 3D i virtualització del patrimoni Bruno Parés, aquesta peça audiovisual permet conèixer com és l’interior i l’exterior d’aquest edifici i recórrer, tal com ho fa la llum, cadascuna de les pedres que el conformen. Per tant, és un recurs divulgatiu i didàctic molt potent que permet veure aquest excepcional monument prehistòric menorquí arreu del món. El projecte és fruit del Rescat Cultural posat en marxa pel Departament de Cultura del Consell Insular de Menorca el 2021.

A més d’aquest audiovisual divulgatiu (en format 4K, en HD i en format lleuger per a dispositius mòbils), amb la documentació 3D obtinguda mitjançant la tècnica de la fotogrametria digital s’han generat altres recursos:

  • les ortofotos de planta, alçats i seccions del moment actual de la naveta amb altíssima precisió (en format .jpg d’alta resolució 20.000 x 20.000 megapíxels).
  • models 3D escalats i en format .obj (que es pot obrir amb tots els programes d’edició 3D), i en format .blend, que és el programa de programari lliure més utilitzat.

Aquestes són eines molt útils per conèixer i aprendre del passat. Per una banda, la documentació 3D i la visita virtual permeten a l’espectador observar el monument des de tots els angles, visitar-ne l’interior i generar discursos sobre el seu ús i construcció. Per altra banda, la impressió permet disposar d'una rèplica a escala del monument, una eina que podrà utilitzar-se de manera tàctil i facilitar a les persones amb discapacitat visual entendre millor l’edifici. A més, tant el model 3D, com l’audiovisual i la impressió 3D poden utilitzar-se com a recurs per apropar la prehistòria menorquina als escolars.

La naveta de Torrellisar Vell
La naveta funerària de Torrellisar Vell, també anomenada sa Cova de ses Ratespinyades, es troba al municipi d’Alaior. Datada entre el 1400 i el 800 aC, és un monument original, exclusiu i propi de la Menorca Talaiòtica. De planta circular amb un parament exterior construït amb blocs de pedres en filades horitzontals, té la porta situada a l'oest. Junt amb la naveta de Llumena, són les dues úniques navetes circulars que disposen d'una xemeneia d’accés a la planta superior. La cambra és oval, amb parament de pedres desbastades en filades horitzontals, i està coberta per quatre grans lloses planes. La integritat estructural de l'edifici actualment està amenaçada, ja que una de les lloses de la coberta està rompuda pel mig, amb una de les meitats a terra; per tant, hi ha perill de col·lapse.

L'ús de tècniques de documentació 3D en l'àmbit patrimonial és relativament nou, però molt efectiu, gràcies a la qualitat de la documentació que genera, al poc temps d'inversió que requereix (comparat amb el dibuix arqueològic de camp) i al fet de tractar-se d'una tècnica no invasiva, que no implica, per tant, cap risc per al bé patrimonial documentat. És un tipus de documentació que reflecteix la realitat amb una precisió mil·limètrica, fet que ens permet disposar d'una imatge fidedigna del monument en un moment concret. Així, aquest tipus de documentació es revela com una eina adient per estudiar l'estat de conservació del bé i el seu grau de degradació.

D'aquesta manera, a partir de la documentació 3D es pot preveure un pla d’actuació pel que fa a la conservació i manteniment del bé posant especial atenció a les parts més degradades. També permet tenir un registre fiable en cas de restauració. A la vegada, aquest tipus de documentació pot servir per generar hipòtesis sobre el sistema constructiu, estudiar-ne els paraments i la tipologia de les matèries primeres utilitzades, entre altres estudis de caràcter arqueològic, arquitectònic o històric.

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS