Novetats a l'àrea de la porta en colze del poblat de Son Catlar


  
 
La cinquena campanya d’excavacions arqueològiques del projecte Modular al poblat de Son Catlar ha finalitzat. Del 4 al 30 de juliol, l'equip d'arqueòlegs liderat per Fernando Prados, M. José León, Helena Jiménez i Joan de Nicolás ha centrat els esforços al lloc de la troballa de la porta en colze, descoberta el 2017. Un cop intervingudes tant la part exterior com l’accés, es va plantejar una intervenció en extensió cap a l’interior.

Durant l’excavació del 2021 es va detectar un dipòsit de materials d’època romana republicana, que es va relacionar amb un segellat ritual de l’accés esdevingut després de la conquesta del poblat. Els materials permeten situar aquesta acció a finals del segle II aC o a les primeres dècades del segle I aC.
 

Novetats

A la campanya d’aquest any es va ampliar aquest sector d’excavació i es van localitzar importants estructures annexes al sistema d’accés al colze, erigides al mateix moment que la porta, és a dir, a finals del segle III aC, durant la segona guerra púnica. Així l’equip d’arqueòlegs ha documentat un espai rectangular que podria haver tingut una funció possiblement militar. Aquest espai podria ser una caserna que formaria part del sistema defensiu de la porta en colze. Aquesta estructura va ser reutilitzada en època romana com a àmbit domèstic. Al seu interior s’ha documentat un forn.

D’altra banda, també s’ha pogut veure com de l’accés al colze surten dos carrers, un cap a l’est i un altre cap al sud, perfectament orientats. Només han pogut intervenir de manera parcial al carrer est, sobre el qual es documenta una estructura murària a falca, a mode de contrafort, que recolza sobre el mur perimetral de la caserna. Recolzat sobre aquest mur, s’ha documentat un petit forn o taona erigit sobre una base de toves amb un alçat realitzat amb fragments d’àmfora conservat pràcticament complet. Tot i que no s’ha pogut acabar l’excavació d’aquesta zona, tot apunta igualment a la seva transformació en un o diversos ambients domèstics d’època romana altimperial.

En aquest sentit, considerem molt rellevant que, mancant l’estudi detallat de les troballes que tindrà lloc els propers mesos, no s’hagin documentat materials que es puguin datar més enllà del segle I dC.

 
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS