Oferta de contracte menor per a l’elaboració d’un diagnòstic de necessitats de les propietats incloses dins els components de Menorca Talaiòtica

Oferta menorca talaiòticaEl Departament de Cultura del CIM publica una oferta de contracte menor per a l’execució del projecte de diagnòstic per al contracte de custòdia i valorització del patrimoni històric inclòs dins els components de Menorca Talaiòtca. El pressupost del serà com a màxim de 14.950 €, més el 21 % d’IVA. Les empreses o professionals interessats poden presentar la seva proposta fins 25 dies naturals a partir de la publicació al tauler d’anuncis, comptant el dia de publicació.

A fi de donar compliment a l’interès públic compartit entre l’administració i els particulars en defensa i preservació del patrimoni històric, es vol obtenir un diagnòstic de la realitat de les propietats incloses dins dels components de la candidatura. I amb aquest diagnòstic, la informació necessària que permeti articular les contraprestacions que els propietaris puguin rebre en relació a les obligacions i drets establerts per la llei de patrimoni històric, i ajudar a qualsevol agent privat que pretengui iniciar o consolidar una gestió cultural i/o científica d’un jaciment arqueològic inclòs dins algun dels components de la candidatura, per garantir la conservació, el manteniment i la posada en valor d’aquest, així com l’impuls de bones pràctiques en la seva gestió i difusió.


La proposta, enfocada en la consecució d’un diagnòstic de la situació de les propietats, al menys haurà de tenir el següent contingut:
 

 • Diagnòstic. Recollida d’informació de les necessitats de les propietats incloses dins els components de la declaració de Menorca com a patrimoni mundial, amb la finalitat d’obtenir-ne un diagnòstic de necessitats, punts febles i punts forts del bé de cara a la seva gestió.
 • Diagnòstic. Recollida d’informació sobre les necessitats de conservació i manteniment de la propietat quan al seu paisatge i entorn ambiental.
 • Aportar la fitxa registral de les propietats, per poder comprovar els límits i la titularitat.
 • Establir les condicions i prestacions de custodia a dur a terme dins cada propietat o be.
 • Preparar una proposta de sistema tècnic i jurídic per a la implementació del programa de custòdia i valorització del patrimoni històric, que inclourà la proposta d’actuacions a desenvolupar entre el CIMe i cada propietat interessada, i els esborranys de documents amb els quals es formalitzarà aquesta relació i el seu contingut i objectius.
 • Número mínim de diagnòstics a elaborar és d’onze, d’entre els següents jaciments arqueològics:
 1. Cornia Nou
 2. Torelló
 3. Calescoves
 4. Rafal Rubí
 5. Torralba d’en Salort
 6. So na Caçana
 7. Torrellisar, poblat i naveta funerària
 8. Ses Roques Llises i Comerma de Sa Garita
 9. Talatí de Dalt
 10. Torrellafuda
 11. Torretrencada
 12. Torreta de Tramuntana, poblat i naveta
 13. Sant Agustí Vell
 14. Binigaus Nou, Galliner de Madona
 15. Santa Mónica, poblat talaiòtic
 16. Binigaus Vell, turó fortificat
 17. Binicodrell de Baix, sales hipòstiles
 18. Son Mercer de Baix
 19. Son Saura Vell, poblat
 20. La Cova (Ciutadella), poblat i naveta
 21. Es Tudons, naveta i poblat
 22. Son Vell

Aquí trobareu tota la documentació necessària. Per a més informació sobre aquesta oferta, poden dirigir-se al Servei de Patrimoni històric del CIM:  971 36 07 93, simon.gornes@cime.es.

 
Enllaços relacionats
Oferta de contracte menor MT
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS