Presentació de resultats de la campanya arqueològica a Cornia Nou

campanya 2022 cornia nouEl projecte d’investigació de Cornia Nou tancarà aquest divendres 23 de desembre la seva 16a campanya d’excavacions. Avui, 20 de desembre, s’han presentat els últims avenços al mateix jaciment. 

L’equip de codirectors del projecte de l’Associació Arqueologia i Patrimoni –format per Damià Ramis, Muns Anglada, Antoni Ferrer i Lluís Plantalamor– ha estat acompanyat pel vicepresident i conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria; la tinent d’alcalde i regidora de Cultura de l’Ajuntament de Maó, Conxa Juanola; i Carolina Desel, directora del Museu de Menorca.

Enguany, les feines s’han centrat en l’excavació dels exteriors de l’edifici oest del sector oest de Cornia Nou, on es localitza un gran conjunt arquitectònic format per un talaiot i dos edificis monumentals que se li adossen. Aquests grans edificis, objecte d’investigació en els darrers 15 anys, s’han interpretat com a espais on es centralitzava la gestió, processat i emmagatzamatge de productes agrícoles i ramaders durant les primeres fases de l’època talaiòtica (1100 a 600 aC).

La campanya 2022 ha permès identificar tot un conjunt d’habitacions així com les restes de fins a tres estructures de combustió a l’aire lliure i quatre als espais interiors, les quals es podrien relacionar amb funcions subsidiàries de processat complementàries a les que es realitzaven a l’interior de l’edifici.
 

Materials trobats

Els materials associats a les estructures excavades són eines fetes amb pedra com dos morters, diversos molins manuals, percussors; i eines d’os com els punxons, però també restes de recipients de ceràmica fets a mà, com diversos fragments de grans contenidors de tipus “pitoide”, entre d’altres materials que estarien relacionats amb el processament d’aliments.

Avui mateix, els investigadors han localitzat una tap d’os circular d’uns 4 cm de diàmetre, amb una perforació a cada extrem. Tot i que recorda als taps dels contenidors cilíndrics que s’han trobat a espais funeraris com Sa Cova des Càrritx, la seva funció està per determinar.

Quan a les feines d’adequació, s’ha eliminat una paret seca construïda damunt d’una de les façanes d’aquest conjunt d’habitacions durant la parcelació de la propietat i que desvirtuaven la comprensió del conjunt arqueològic. També s’han extret diverses soques d’ullastre que malmetien les estructures prehistòriques. Totes aquestes tasques permetràn obrir un nou espai per a la visita dins el poblat.

La campanya 2022 de Cornia Nou ha estat possible gràcies al finançament del Consell Insular de Menorca, a través d’un ajut a les intervencions arqueològiques; del Museu de Menorca i l’Ajuntament de Maó, i a l’autorització dels propietaris dels terrenys: la família Osuna-Sard i MPolo.


Peu de foto: Carol Desel, Antoni Ferrer, Damià Ramis, Conxa Juanola, Miquel Àngel Maria, Raquel Marqués.

 
Imatges relacionades
     
 
Consell Insular de Menorca Govern Illes Balears
MENORCA TALAIÒTICA - Candidata Patrimoni Mundial
Departament de Cultura i Educació - Consell insular de Menorca
Pl. Biosfera, 5 - 07703 Maó
info@menorcatalayotica.info
INICI  |  CONTACTAR  |  AVÍS LEGAL  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS